Een mooi product leveren en er als mens rijker van worden

iamIT is een vanuit Delft opererend softwarehuis. Met hoogopgeleide en creatieve ICT-ers onder de bezielende leiding van oprichter Michèl van Leeuwen. En Van Leeuwen heeft een missie. Hij werkt met teams gevormd uit onbenut talent, zoals mensen met autisme of ADHD. Daardoor kunnen mensen via Werkse! en GGZ Delfland bij iamIT aan de slag.

Van Leeuwen: “Sinds de lagere school ben ik al bezig met techniek en IT. Na verschillende banen bracht ik en een eigen softwareproduct uit. In 2005 startte ik een eenmanszaak: iamIT. We maken veel software op maat voor bijvoorbeeld financiële en logistieke systemen en werken overwegend voor de b-to-b software.  In de loop der jaren groeide het aantal medewerkers. Het team is een mix van mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt.” Tijdens zijn carrière in de IT viel hem al op dat mensen met kenmerken van autisme of ADHD een andere aansturing nodig hebben. “Ik merkte dat andere projectleiders daar moeite mee hadden, ik haalde en haal er juist plezier uit! Van nature kan ik goed met hen omgaan. Ik vind hun humor leuk. Ik houd rekening met waar ze goed in zijn en heb er lol in om aan hun ontwikkeling bij te dragen.” Ook belangrijk: hij benadert ze niet als gehandicapten. “Als er één groep geschikt is voor werken in de IT, dan is dat deze groep. Autisme en programmeren gaan heel vaak goed samen.” 

Onbenut talent
“Er is een hele bak onbenut talent,” weet Van Leeuwen. “Universitair afgestudeerden die werkloos thuis zitten of onder hun niveau werken. Onder hen ook statushouders, mensen met een burn- of bore-out. Plaats dat eens naast de grote krapte in de IT-sector. Soms vraagt het om out of the box te denken. Iemand kan bijvoorbeeld moeilijk uit bed komen. Dan spreekt een teamleider af: ‘start maar thuis achter de pc op of begin later en dan werk je langer door’. Mensen met een autistische of ADHD aandoening raken vaak eerder overprikkeld. In onze werkkamers staan er schermen om de bureaus heen. Die maken dat iemand zich beter kan concentreren en zijn bovendien geluidsabsorberend. Ogenschijnlijk kleine ingrepen helpen soms al. Niet boos worden bijvoorbeeld als iemand even een woedeaanval heeft. Het resultaat: de inzet van de medewerkers is super hoog. Soms moet je er voor waken dat mensen niet te lang door blijven werken.”

Psycho-educatie
Van Leeuwen: “We creëren een veilige, huiselijke en laagdrempelige sfeer. Onze teamleiders worden geschoold in het omgaan met ‘plofbuien’ en met ‘snel overprikkelde personen’. Hoe reageert iemand in een stresssituatie: vluchtend, vechtend of bevriezend? Daarover leren ze in lessen psycho-educatie. Dat helpt iedereen. Want soms is het ook met elkaar zoeken naar een aanpak.”

SIS-DEV
“Hoe pak je onze manier op grotere schaal aan?” Van Leeuwen heeft lang gewacht om met zijn concept naar buiten te komen. “Oneerbiedig gezegd deed ik alles eerst ‘op mijn gevoel’. Nu staat alles opgetekend in een bedrijfsplan, dat is overdraagbaar naar nieuwe teamleden.” Hij ontwierp het SIS-Dev (socially inclusive software development). “n SIS-Dev werk je met teams van hoogopgeleide mensen in een mix met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Door de juiste omgeving en begeleiding zorg je voor een inclusieve werksfeer, die een hoogwaardig kwalitatief product oplevert.”

Loonkostensubsidie

Vanuit Werkse! heeft accountmanager Jeroen van der Werken contact met iamIT. “Bij kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zet Werkse! loonkostensubsidie in. Deze subsidie geeft de werkgever een compensatie voor een (mogelijk) verminderde arbeidsproductiviteit. Daarmee is er de mogelijkheid om mensen die wat langer nodig hebben om ingewerkt te raken of mensen die meer aandacht nodig hebben, en mensen die wat langzamer werken ook een kans te geven.

SROI

En dan nog wat. Vanaf maart is iamIT opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen met de status ‘in aanvraag’. “Hiermee kan men ons bedrijf inhuren als men aan een SROI-verplichting (Social Return On Investment) moet voldoen.” Maar, voegt Van Leeuwen daar onmiddellijk aan toe: “We hopen dat iedereen dat óók wil doen vanuit een intrinsieke motivatie.” Hij weet als geen ander dat dat kan: een mooi product leveren en er als mens rijker van worden. Meer over iamIT>

Rechts Michèl van Leeuwen (iamIT) en links Jeroen van de Werken (Werkse!)