Sociaal ondernemen via de BHAG Deal

Méér mensen aan het werk helpen! Dat is waar Delft zich hard voor maakt. Want er staan nog steeds te veel mensen aan de kant. Dat was al zo en door de coronacrisis doen nog meer mensen dan ooit een beroep op de uitkering. Voor Werkse! reden…

Geen verrekening loonkostensubsidie met NOW

Werkgevers die loonkostensubsidie (LKS) ontvangen omdat zij werknemers vanuit de banenafspraak in dienst hebben, kunnen gerust zijn. Er komt geen verrekening van de LKS met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW),…