Aantrekkelijke regelingen voor ondernemers

Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is meedoen! Die gedachte delen de gemeenten in arbeidsmarktregio Haaglanden graag. Helaas bestaat het hardnekkige beeld dat het veel risico’s en administratie met zich meebrengt, als men iemand uit de uitkering of met een arbeidsbeperking aan het werk helpt. Weet dan: er bestaan diverse regelingen en subsidies om het aannemen van mensen met een kwetsbare arbeidspositie aantrekkelijk te maken.

Regelingen en subsidies op een rij:

1 Proefplaatsing

2 Werkgeverscheque

3 Loonkostensubsidie

4 Loondispensatie

5 No-riskpolis

6 Belastingvoordelen

7 Begeleiding en werkplekaanpassingen

Al deze zeven regelingen voor werkgevers kort samengevat in een factsheet.

Verder praten
Wilt u meer weten, heeft u een vacature, werk uit te voeren of wilt u een werkleerplek aanbieden? Neem contact met ons op via 015 2151400 of wsp@werkse.nl en we maken snel een afspraak.