Aprilnummer Werkse! Magazine

Wesley werkt met veel plezier in het magazijn en Anna heeft door het werken op de Ontwikkelafdeling stappen durven zetten. En Moshe, werkzaam bij Groen & Omgeving, zegt: ‘In mijn wijk is altijd genoeg werk.’ Dat en veel meer in het aprilnummer van het Werkse! magazine.