Er is de afgelopen tijd steeds meer gebruik gemaakt van innovatieve oplossingen en ontwikkelingen, zoals de game-based assessment. Meer weten? Lees dan dit artikel over innovatieve oplossingen bij Werkse!.

Van assessment en diagnose tot een volledig re-integratietraject

Wat te doen bij een langdurig zieke werknemer? Of heb je een medewerker die klaar is voor een ontwikkelslag? Of is er misschien een vermoeden van een beperking? Bij Werkse! hebben we ruime ervaring in het ontwikkelen van mensen en het begeleiden naar nieuwe mogelijkheden. Of het nu gaat om het aanleren van extra vaardigheden of het verbeteren en trainen van competenties. Misschien hebben medewerkers hulp nodig bij het leren omgaan met persoonlijke grenzen of laaggeletterden ondersteunen met extra taalimpulsen? Wat je vraag ook is, we bieden altijd maatwerk en oplossingen die direct aan een werksituatie gekoppeld zijn. Werkse! verzorgt waar nodig ook de rapportage voor het UWV in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

De unique selling points van Werkse!

  • Werkse! biedt een volledig scala aan re-integratiediensten aan, van intake tot en met werkgeversdienstverlening.
  • Dat doet Werkse! voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief de doelgroep met een arbeidsbeperking.
  • Werkse! is al meer dan 95 jaar oud en is expert op het gebied van sociaal ondernemen.
  • Werkse! is breed verbonden met zowel het sociaal domein als de werkgeverswereld.

Assessment

Bij aanvang van elk re-integratietraject wordt een assessment afgenomen. Dit assessment heeft een duur van 96 uur en heeft als doel de vaardigheden, kwaliteiten en specifieke kansen op de arbeidsmarkt van een persoon in kaart te brengen. We maken gebruik van diverse (digitale) testen en spellen, observeren de persoon in een werkomgeving, voeren fysieke fittesten uit en bieden een arbeidsmarktoriëntatie met behulp van VR-brillen. Na afloop van het assessment ontvangt de deelnemer een rapport waarin zowel de competenties en (werknemers)vaardigheden worden beschreven, als een match met een specifiek brancheprofiel. Indien nodig kan ook een inschatting worden gegeven of de persoon in aanmerking komt voor een indicatie Beschut Werk of een indicatie Banenafspraak.

Re-integratietraject

Na afronding van het assessment kan een deelnemer instromen in het coachingstraject. Hier ligt de nadruk op re-integratie in een andere functie. De deelnemer wordt begeleid in het proces van het vinden van een nieuwe passende werkplek, en indien nodig wordt er stapsgewijs gewerkt aan het uitbreiden van het aantal uren. Bovendien verzorgt deze afdeling de rapportage voor het UWV in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

TrainingenOntwikkelen en opleiden bij Werkse!

Tijdens een re-integratietraject hebben deelnemers de mogelijkheid om verschillende trainingen te volgen. Het advies voor deze trainingen kan voortkomen uit het assessment of worden aanbevolen door een coach. Deze trainingen zijn gericht op de ontwikkeling van deelnemers. Met vakvaardigheden kunnen ze hun kansen vergroten om in een andere functie aan de slag te gaan, terwijl basisvaardigheden hen meer zelfvertrouwen geven, wat vaak zeer nuttig is in een re-integratietraject.

Daarnaast biedt Werkse! alle trainingen ook apart aan, bijvoorbeeld voor medewerkers die zich willen blijven ontwikkelen. We hebben verschillende trainingen speciaal ontworpen voor mensen die het moeilijker vinden om in een reguliere klassikale omgeving nieuwe vaardigheden te leren. Onze trainers hebben uitgebreide ervaring met het lesgeven aan anderstaligen, jongeren uit het praktijkonderwijs, mensen met een arbeidshandicap of mensen met een licht verstandelijke beperking. De trainingen worden altijd in kleine groepen gegeven, waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en maatwerk.

Klik hier voor meer informatie over onze trainingen.

VCA voor anderstaligen

Een voorbeeld van een van onze trainingen is het VCA-traject voor anderstaligen. Deze training is ideaal voor medewerkers die verplicht een VCA-diploma nodig hebben voor hun werk, maar moeite hebben met het reguliere VCA-examen.

Dit traject duurt twee weken en richt zich op mensen die het Nederlands (nog) niet goed beheersen. Een intensief trainingsprogramma gaat vooraf aan het behalen van het diploma Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA). Deze training is bij uitstek geschikt voor mensen die meer tijd nodig hebben om te leren. Het primaire doel van dit traject is om mensen uit deze doelgroepen door middel van het VCA-diploma betere kansen op duurzaam werk te bieden. Bij Werkse! hanteren we een aanpak waarbij we veel herhalen en proefexamens afnemen, waardoor het slagingspercentage voor deelnemers hoger dan 95% is.

Meld een medewerker aan voor een assessment of

re-integratietraject

Aanmelden Nieuwsbrief

U ontvangt dan automatisch de Werkse nieuwsbrief en blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.