Bemiddelen naar werk in tijden van corona

“In deze coronatijd is de instroom van werkzoekenden gemiddeld 30% hoger dan normaal,” weet Gabrie Steenvoorden business unit manager Werk & Participatie. “Van de gemeente hebben we financiële ondersteuning gekregen om dit op te kunnen vangen, daardoor konden we onze inzet verhogen.” Met als resultaat een relatief hoge uitstroom naar werk.

Mensen die vanwege corona hun baan verliezen, staan al ‘in de werk stand’. “Daarvoor bestaat een team ‘Werk direct’. Vanaf de zomer zijn twee accountmanagers toegevoegd aan dit team. Zij zijn extra actief voor deze doelgroep,” aldus Gabrie.

Uitstroom naar werk
Collega Edwin Zuidgeest, manager Werkgeversservicepunt Delft, vult aan: “Wat ik mooi vind, is dat we in deze coronaperiode constant zijn blijven doorwerken. Soms met kunst en vliegwerk en veelal digitaal. We zijn binnen Werkse! goed geëquipeerd, ook qua eigentijdse vergaderopties. Én we hebben nauwe contacten met werkgevers: we weten elkaar dus altijd te vinden.” Dat betaalt zich uit. Edwin: “De uitstroom uit de uitkering ligt de laatste maanden ongeveer 30% hoger dan het gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare grootte.”

Binnenboord
“Voor de mensen die via Werkse! gedetacheerd zijn en ook voor iedereen met een baanindicatie hebben onze jobcoaches alles op alles gezet om iedereen ‘binnenboord’ – lees: binnen de baan – te houden. Voor mensen in deze doelgroep zijn de coronatijden soms extra onzeker en spannend en zij weten daar ook niet altijd mee om te gaan. Onze begeleiders geven extra aandacht en ondersteuning aan die medewerkers.”

Kansrijke beroepen
Kansrijke beroepen vind je momenteel – zo is ook de ervaring van Werkse! – bijvoorbeeld in de sectoren zorg, ICT, transport en logistiek. Op het moment dat de economie door de verspreiding van het coronavirus plotseling tot stilstand kwam, heeft ArbeidsmarktInZicht de meest data en visualisaties beschikbaar gesteld via de coronamonitor. Daarnaast is gesproken met experts op het gebied van de arbeidsmarkt. Zo zijn inzichten en ideeën van o.a. Barbara Baarsma en Ton Wilthagen gebundeld in het boekje Kansrijk uit de coronacrisis. Deze uitgave is gemaakt om de leerpunten en adviezen vast te houden voor iedereen die betrokken is bij arbeidsmarktbeleid. Niet alleen om de actuele vraagstukken aan te pakken, maar ook om te reflecteren op de dieperliggende vraagstukken én om gebruik te maken van de aangereikte ideeën.