Betrokkenheid en innovatiekracht kenmerken Werkse!

Interview met Gertru Diender, lid Raad van Commissarissen bij Werkse!

‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die uitspraak klopt niet. De arbeidsmarkt is tegenwoordig zo ingericht, dat de afstand niet door mensen wordt gecreëerd maar door het systeem.’ Aldus Gertru Diender, het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van Werkse!

Gertru heeft in haar loopbaan enorm veel ervaring opgedaan in het sociaal domein. Eerst op het ministerie van Sociale Zaken, later als manager bij DZB, het sociaal werkbedrijf van de gemeente en Leiden en als directeur Sociaal Domein bij diezelfde gemeente. Recent heeft Gertru de overstap gemaakt naar het COA waar ze als directeur Vakontwikkeling en Ondersteuning is benoemd. In de periode van haar overstap van de gemeente Leiden naar het COA is ze gevraagd voor de Raad van commissarissen van Werkse! ‘Dat kwam heel erg mooi samen, want door de overstap naar het COA focus ik me op een andere tak van sport, maar op deze manier blijf ik aangehaakt op de materie die me ook zo aan het hart gaat. Ik vind Werkse! een mooi en innovatief bedrijf. Werkse! helpt mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is, om toch passend werk te vinden. Dat is een belangrijke taak. Werk is zoveel meer dan een inkomen. Het zorgt voor dagritme, sociale contacten, een gevoel van waarde. Dat is voor iedereen ontzettend belangrijk’.

Het belang van continuïteit

Gertru zal binnen de Raad van Commissarissen de portefeuille sociaal werkgeverschap en re-integratie voor haar rekening nemen. ‘Daar ligt ook mijn kennis en ervaring vanuit DZB en de gemeente Leiden. Mijn focus zal liggen op het belang van de werknemers. Denk bijvoorbeeld aan de energiecrisis die veel mensen in de problemen brengt. Ik vind het belangrijk dat Werkse! al bedenkt we daar als werkgever  in kunnen betekenen?’

Daarnaast bewaakt Gertru samen met de andere commissarissen de continuïteit van de organisatie. Door de komst van de Participatiewet is er een hoop veranderd, terwijl de groep mensen die hulp nodig heeft er nog steeds is. Het is belangrijk dat Werkse! er is voor de mensen en met voldoende middelen en capaciteit hulp kan bieden. ‘Gelukkig doet Werkse! dit goed en zijn ook de bedrijfsresultaten mooi.  Als ik iets moet noemen wat de organisatie kenmerkt dan is dat betrokkenheid. Dat zie ik terug bij het MT, maar eigenlijk bij alle medewerkers die ik spreek. Denk bijvoorbeeld aan het leefstijlprogramma ‘Werkse! fit’. Medewerkers stimuleren om meer te bewegen en ook echt investeren in het project om het te laten slagen, dat is mooi om te zien. Wat verder opvalt is de eerdergenoemde innovatiekracht. De Zorghub is hier een mooi voorbeeld van. Dit initiatief is ontstaan door goed te kijken naar de markt; waar is behoefte aan en hoe kunnen wij hierop inspelen? Zo lever je arbeidskrachten waar de markt om staat te springen en behalen kandidaten (soms voor het eerst in hun leven) een belangrijk certificaat en een baan in een kansrijke sector.

Sociale plicht

Aan de kant van werkgevers ziet Gertru nog veel kansen. ‘Ik vind dat werkgevers de sociale en morele plicht hebben om ook hun bijdragen te leveren aan sociale werkgelegenheid. Werkse! moet ervoor zorgen dat de regelingen bekend zijn en dat we helder kunnen uitleggen welke mogelijkheden er zijn. Met vernieuwende initiatieven, zoals de Zorghub, zorgen we dat we aansluiten bij de vraag vanuit de markt. Er zijn best veel werkgevers die verantwoordelijkheid voelen en graag bij willen dragen. Dat is belangrijk want het moet van twee kanten komen en helaas is het niet zo makkelijk om werk of functies aan te passen. Dan hadden veel bedrijven het allang gedaan! Gelukkig spreek ik veel ondernemers die vertellen dat het aannemen van iemand die niet in het standaardprofiel past, iets toevoegt in het bedrijf. Het zorgt voor een frisse blik en nieuwe energie!’