Ondertekenen BHAG sociale partners

BHAG – meer mensen aan het werk

Nieuwe werkelijkheid, maar dezelfde doelstelling. Sinds het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op het Sociaal Platform Delft halverwege februari, is de wereld om ons heen behoorlijk veranderd. De realiteit is dat de werkloosheid en daarmee het aantal bijstandsgerechtigden flink stijgt dit jaar. Voor de BHAG betekent dit dat het gestelde doel van halveren van het aantal mensen in de bijstand eind 2023 een nog uitdagender doel wordt.

Impact

Het coronavirus raakt ons allen hard. Zo zijn onder andere De Firma van Buiten, Werkse! en Stichting Stunt geraakt in hun bedrijfsvoering en dat heeft effect op de plaatsingen.

Kandidaten kunnen sinds kort in aangepaste vorm terecht bij de organisaties die hen begeleiden. Daar waar de sociale partners activiteiten draaien samen met kandidaten, is het hard werken en wordt daarbij een groot beroep gedaan op de creativiteit om in de nieuwe anderhalvemeter samenleving voldoende kansen te bieden aan kandidaten.

Ook nieuwe kansen

Als partners BHAG Delft zijn we des te meer gemotiveerd om aan de slag te blijven om mensen weer kansen te bieden met werk. Een BHAG heeft niet als ultiem doel om een bepaald iets te halen, als wel om grote stappen te zetten richting dit doel en daartoe écht anders te denken. Een crisis biedt juist ook kansen om dingen op een andere manier aan te pakken. Vooral nu we te maken krijgen met een grote nieuwe instroom in de bijstand, is het van belang om de mensen die al langdurig in de uitkering zitten, niet te vergeten. Dat doen we dus ook niet en daarom gaan we onverminderd door met de BHAG. Juist nu is samenwerking met alle sociale partners essentieel. We verwachten veel kandidaten door te kunnen bemiddelen richting vrijwilligerswerk of dagbesteding bij Lekker Bezig.

Samenwerking Sociale Partners

In februari ondertekenden de sociale partners van de BHAG een samenwerkingsovereenkomst waarin zij samen hun schouders zetten om zoveel mogelijk mensen aan betaald werk te helpen en mee te laten doen in de maatschappij. De eerste bijeenkomsten van het Zeg JA Team hebben plaatsgevonden. In het Zeg Ja Team is ‘nee’ geen antwoord. Samen zoeken we naar oplossingen voor kandidaten in hun pad naar werk, binnen of buiten de bestaande kaders. En dan is er veel meer mogelijk dan je denkt.

Echt luisteren

Zo kwam er bij één kandidaat uit dat eigenlijk zijn enige belemmering richting betaald werk een uit de kluiten gewassen boom in zijn tuin was. Dat hebben we, in samenwerking met de mensen van Werkse! Groen & Omgeving aangepakt. Nu alle teamleden thuis werken benutten we de tijd om een plan te maken voor groepen kandidaten die we spraken. De belemmeringen die mensen ervaren richting werk zijn vaak lichamelijke of psychische klachten, zorgtaken, taal of schulden. Over het algemeen belemmeringen die we kunnen wegnemen, zolang we een passend aanbod (betaald werk of vrijwilligerswerk/dagbesteding) aan kunnen bieden. Dit passende aanbod zijn we nu aan het ontwikkelen, inclusief de mogelijkheid om daarbij zoveel mogelijk in groepen te werken. Het fijne zijn de positieve reacties die we krijgen van de kandidaten die we spreken. Ze zijn blij dat ze hun verhaal kunnen doen, er geluisterd wordt en er echt wordt nagedacht over een passende oplossing. Dit is waar wij het voor doen, want iedereen doet er toe en is door werk kansrijker!