Meer mensen aan een passende baan helpen.

Dat is het doel waar Delft zich hard voor maakt. Want er staan nog steeds te veel mensen aan de kant. Mensen die wel willen en kunnen werken, maar op eigen kracht geen blijvende baan vinden.

Door de handen ineen te slaan en samen te zoeken naar nieuwe vormen van begeleiding en bemiddeling, willen we het aantal bijstandsgerechtigden in Delft halveren. Blijvend!

BHAG staat voor Big Hairy Audicious Goal. Het formuleren van een ambitieus, concreet en tot de verbeelding sprekend doel helpt om het heilige vuur aan te wakkeren en nieuwe wegen te vinden om het doel te bereiken.

De partners van de BHAG Delft hebben samen een plan opgesteld om te komen tot het uiteindelijke doel: het halveren van het aantal bijstandsgerechtigden in Delft. Voor meer informatie zie www.bhagdelft.nl.