Werkgelegenheid via Biesieklette

Biesieklette creëert werkgelegenheid

Biesieklette kennen we als beheerder en exploitant van bewaakte stallingen en aanpalende zaken. Minder bekend is dat zij zich ook bezighouden met het creëren van werkgelegenheid. Henk Scheffers is als Werk- en trajectcoach een van de begeleiders. We treffen hem in Delft bij de in het najaar van 2020 geopende stalling aan de Voldergracht. Eén van de 54 vestigingen in de regio.

Henk is voortdurend op zoek naar goede beheerders voor de bewaakte fietsenstallingen die Biesieklette exploiteert. “Jaarlijks zijn er ongeveer tachtig nieuwe medewerkers nodig.”

Met accountmanager Evelien Koster en consulent Ellen Broekhuizen van Werkse! is er contact bij de momenten van werving en begeleiding tijdens de trajecten. Henk: “Vaak zijn mensen door hun uitkering in een hoek beland waar ze weer uit willen. Als er een match is, gaat een kandidaat maximaal een jaar als beheerder aan de slag. Zelfstandigheid geeft mensen een enorme boost en een gevoel van eigenwaarde. Daar gaat een niet te onderschatten kracht vanuit. De stallingbeheerders werken een bepaalde tijd bij Biesieklette. In die periode volgen zij interne trainingen, krijgen zij werk & traject coaching en een op maat gemaakt persoonlijk ontwikkel plan. Dankzij dit traject doen zij werkervaring op, met als doel: een baan in de reguliere arbeidsmarkt vinden.”

Servicegericht
Alexandros is een van de beheerders in de voormalige fietsenzaak van Piet Vonk – wie kende hem niet in Delft. “Ik heb sinds oktober een arbeidsovereenkomst. Ik vind het leuk en mooi om met mensen om te gaan. Ik ben altijd vriendelijk en ik zorg ook voor veiligheid. Als ik zie dat een band te zacht is bijvoorbeeld, dan pompen we hem op.” Servicegericht als hij is, is hij hier helemaal op zijn plaats. “We doen ook wel kleine reparaties. Het is nu nog rustig, veel mensen kennen de stalling nog niet.” Zijn glimlach is er niet minder om.

Trots
Om teleurstellingen te voorkomen benadrukt Henk al tijdens het eerste gesprek dat de baan tijdelijk is en dat het de bedoeling is dat kandidaten uiteindelijk doorstromen naar ander werk. Henk: “De kansen daarop worden groter met de werkervaring die ze bij ons opdeden. En de ervaring leert: die baan vinden ze daarna bijna allemaal. Van marketingmedewerker tot trambestuurder. Soms bellen ze me, dan zijn ze trots en willen dat ook graag vertellen.”