Vervolg Corona
We kunnen kandidaten weer ontvangen voor intake, voortgangsgesprekken en trainingen. Het Werkplein van Werkse! en de trainingsruimten zijn er samen met de consulenten klaar voor en om kandidaten vanuit de bijstand naar werk te begeleiden. Aanvullend is er digitale dienstverlening ontwikkeld, zoals de digitale matchingapp Hallo Werk.

Voor medewerkers en kandidaten die gebruik maken van het openbaar vervoer, stelt Werkse! mondkapjes ter beschikking.

Looproutes
Door het pand in Den Hoorn zijn looproutes aangelegd en alle pauzes vinden in meerdere tijdssloten plaats. Het ventilatiesysteem ververst continue, er staan desinfectiezuilen en alle koffieautomaten, deurklinken, wc’s et cetera krijgen veel extra aandacht van onze schoonmakers.

Extra vervoer
Mensen die op locatie werken, zoals de groen- en schoonmaakmedewerkers, reden normaal gesproken met meerderen in een bedrijfsauto. Om zich in het ‘huidige normaal’ ook veilig te kunnen verplaatsen, zijn extra dienstfietsen aangeschaft. Een arbo adviseur controleerde meermalen op ‘coronaproof’ en complimenteerde Werkse! met alle aanpassingen en de goede sfeer.

Zoals veel bedrijven heeft ook Werkse! dit jaar minder inkomsten. Sociale werkbedrijven krijgen wel enige financiële compensatie van het rijk. Daarnaast zijn interne bezuinigingsmaatregelen getroffen.

Zodra landelijke regelgeving daar aanleiding toe geeft, volgt hier een update.