Sociaal jaarverslag 2020

Een bewogen jaar: sociaal jaarverslag en resultaten 2020

In 2020 heeft Werkse! zich van een sterke kant laten zien. Vanaf dag één van de coronacrisis zijn alle nodige maatregelen genomen om medewerkers een veilige werkplek te bieden. En ondanks corona konden meer mensen dan gemiddeld – mede vanwege een hoge instroom vanuit de bijstand – naar werk begeleid worden.

Werkse! werkte in coronatijd zo goed en veilig als mogelijk gewoon door. Juist voor onze doelgroep is het belangrijk om samen met collega’s aan de slag te kunnen zijn. Om de ‘anderhalve meter’ te waarborgen werd extra ruimte gehuurd op de Vulcanusweg: Werkse! Voorhof.

Positieve jaarafsluiting
Aan het begin van de crisis bereidde we ons voor op financiële tegenvallers. Gelukkig is dat niet uitgekomen. Het jaar is afgesloten met een winst op de bedrijfsvoering van 446.000 euro. Dat is zelfs beter dan voor corona begroot.

Inkijkje
Het jaarverslag ‘Een bewogen jaar’ geeft een inkijkje in wat er verder zoal gebeurde binnen en via Werkse!. Postsorteerders maakten overuren, de HalloWerk matchingsapp bracht werkgevers en werkzoekenden bij elkaar, er werden luchtreinigers geassembleerd, er ontstonden nieuwe banen via BHAG Deals, de ZorgHub viel in de prijzen en Werkse! werd officieel een Great Place to Work. Dit en meer in het Sociaal jaarverslag 2020