Werkse

Eerste BHAG Deals ondertekend

NIEUWE BANEN IN DE MAAK

Goed nieuws voor ‘onze’ mensen! Maar liefst negen werkgevers hebben beloofd om de komende jaren meer leer- en werkplekken te creëren voor Delftenaren in de bijstand. Dat zijn: Pieter van Foreest, Biesieklette, TU Delft, Weverling, Kinderopvang ZON!, Avalex, AH Vrij, Tzorg en Gemeente Delft.

De negen hebben een zogenoemde BHAG Deal ondertekend, waarin is vastgelegd op welke manier zij zich gaan inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en om hoeveel werk het concreet gaat. Ook staat in de Deal vermeld welke ondersteuning de werkgevers mogen verwachten van BHAG Delft, het samenwerkingsverband in het sociaal domein.

BHAG inspiratietafel

Het tekenen van de BHAG Deals werd gevierd tijdens de eerste BHAG inspiratietafel, op 26 november bij Stichting Stunt. Aan deze tafel gingen professionals uit bedrijfsleven en onderwijs met elkaar in gesprek over inclusiviteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deelnemers waren:

Philip Nijgh, schooldirecteur van ROC Mondriaan;
Judith de Jong – Nieuwpoort, bestuurder van Happy KidsCare;
Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid, Werk en Inkomen en Financiën;
Marc Boekenstijn, directeur Stichting Stunt;
Cor van der Wel, directeur Werkse! en gespreksleider.

Het gesprek werd via een livestream gevolgd door zo’n 120 belangstellenden. Zij maakten volop gebruik van de chatfunctie om mee te praten over het dichten van de kloof tussen werkgevers, onderwijs, hulpverlening en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Terugkijken kan hier.

BHAG Delft

BHAG Delft is een initiatief van acht organisaties in het sociaal domein om méér Delftenaren aan een passende baan te helpen. Want er staan nog steeds te veel mensen aan de kant. Door de handen ineen te slaan en samen te zoeken naar nieuwe vormen van begeleiding, bemiddeling, scholing en functiecreatie, moet het aantal bijstandsgerechtigden in Delft met de helft afnemen.
Het afsluiten van BHAG Deals is zo’n nieuwe vorm. Werkgevers kunnen in een BHAG Deal kiezen tussen vier verschillende varianten van een deal, waarin zij samen met de partners van BHAG Delft werk creëren voor mensen in de bijstand.
De partners van BHAG Delft zijn: Perspektief, Stunt, Delft voor elkaar, Delft Support, Firma van Buiten, GGZ Delfland, Ipse de Bruggen en Werkse!