subsidie werkplekaanpassingen

Extra geld voor aangepaste werkplekken

Met een pilot rondom aangepaste werkplekken wil de overheid het makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en voor langere tijd in dienst te houden. Aanpassingen die nodig zijn, zijn vaak duur, zeker als het om meerdere werknemers gaat. Sinds kort bestaat hiervoor een subsidie.

Met het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ wil het kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Hierdoor kunnen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden.

Generieke werkgeversvoorziening
Vanaf juli 2021 is deze nieuwe subsidieregeling van kracht: de generieke werkgeversvoorziening. Werkgevers kunnen deze subsidie via het UWV aanvragen, om met behulp van de subsidie aanpassingen te doen om op die manier mensen met een arbeidsbeperking langdurig aan zich te binden. Alle informatie en hoe de subsidie aan te vragen is te vinden op de site van het UWV. U kunt tot en met 30 juni 2022 een aanvraag voor de subsidie indienen. 

Op de site van het UWV alle informatie en voorwaarden: Subsidie Generieke werkgeversvoorziening | UWV | Werkgevers