Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Werkse!: www.werkse.nl.
Het feit dat u gebruik maakt van deze website betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor www.werkse.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Werkse! berusten bij Werkse!. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Werkse! is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming. Schriftelijke aanvragen stuurt u naar info@werkse.nl.

Privacyverklaring en -statement

Privacystatement Werkse!

Privacybeleid Werkse!

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Werkse! geeft Werkse! geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Werkse!.
Werkse! kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Werkse!, de onmogelijkheid de website van Werkse! te gebruiken, uit de levering van diensten door Werkse! of het gebrek aan levering van diensten door Werkse!.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Werkse! wordt regelmatig bijgewerkt. Werkse! behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Werkse! te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.