Geen verrekening loonkostensubsidie met NOW

Werkgevers die loonkostensubsidie (LKS) ontvangen omdat zij werknemers vanuit de banenafspraak in dienst hebben, kunnen gerust zijn. Er komt geen verrekening van de LKS met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW), besloot staatssecretaris Van Ark begin april.

In de NOW-regeling staat dat een werkgever die gebruik mag maken van de NOW, dit aan de gemeente waarvan hij loonkostensubsidie (LKS) ontvangt, moet melden. Dit duidde op een mogelijke verrekening. Omdat verrekening pas na enige tijd geschiedt, zou dit tot langdurige onzekerheid over het subsidiebedrag en ook nog eens tot extra administratieve rompslomp leiden. Van Ark geeft aan geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken. Zij schrijft: “De noodzaak voor een verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen om de toekenning van subsidie op grond van de NOW te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen komt hiermee te vervallen”.

Oog voor werkgevers
Dit besluit schept duidelijkheid en laat zien dat er ook in deze uitzonderlijke tijd oog is voor werkgevers die zich inspannen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Meer info in de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris.