Samen Sterk in het sociaal domein!

Werkse! organiseerde op dinsdag 17 mei een bijeenkomst voor organisaties in het sociaal domein, specifiek voor professionals die ondersteuning bieden op diverse leefgebieden aan Delftse burgers met een bijstandsuitkering. Sylvia, consulent bij Team Sterk binnen Werkse!, opende de bijeenkomst en heette iedereen van harte welkom. Sylvia: “We werken al goed samen met elkaar maar willen dit nog beter doen en ideeën uitwisselen om onze gezamenlijke doelgroep te bereiken.” Daarna werd gestart met een Kahoot (quiz) met vragen over de dienstverlening van Werkse!.

Tijdens het plenaire deel konden professionals kennismaken met Werkse! in het algemeen en met haar wijk- en doelgroepgerichte aanpak via verschillende teams. Team Sterk richt zich daarbij specifiek op het begeleiden van kandidaten met een arbeidsbeperking. Tijdens de sessie werden ook voorbeeldcases behandeld waarbij duidelijk de rollen van de verschillende organisaties in het sociaal domein zichtbaar werden.

Tijdens de bijeenkomst zijn contacten versterkt en ontstonden er mooie ideeën. Dit zorgde voor veel  inspiratie waardoor nieuwe acties al met elkaar werden bedacht. Zoals het uitwerken van een roadshow door Werkse! langs de organisaties in het sociaal domein. Er zijn ook veel ideeën opgehaald om de gezamenlijke doelgroep beter te kunnen bereiken. Zoals een spreekuur organiseren, bij woonvormen langs gaan om te werven, mobiele matchruimtes op locatie, etc. Werkse! gaat met dit alles aan de slag! Kortom, een geslaagde bijeenkomst!