In gesprek met Nienke Schild

Ter ere van ons 95-jarig jubileum gaan we in gesprek met inspirerende medewerkers van Werkse!. Een van hen is Nienke Schild, communicatieadviseur. Ze gaat regelmatig op pad. Dan ontmoet ze mensen die veel hebben meegemaakt en hun plek op de arbeidsmarkt weer vinden. Hun verhaal maakt veel impact op haar. Ook vindt Nienke dat Werkse! eigenlijk een verkeerde naam is. Waarom? Je ziet het in haar portretvideo.