Inburgering

Werkse! is dé organisatie die jou helpt met het leren van de Nederlandse taal en je begeleidt naar een betaalde baan. Je gaat leren hoe je voor jezelf kan zorgen in Nederland en dat je begrijpt wat er van je wordt verwacht. Werkse! heeft hiervoor 4 video’s waarin wordt uitgelegd hoe inburgering werkt.

We hebben video’s in het Engels, Farsi, Arabisch en Tigrinya: over Werk & Meedoen, solliciteren, B1-route en Z-route.

Civic integration procedure

Werkse! is the organization that helps you learn the Dutch language and guides you to a paid job. You will learn how to take care of yourself in the Netherlands and that you understand what is expected of you. Werkse! has 4 videos explaining how integration works.

We have videos in English, Farsi, Arabic and Tigrinya: about Work & Participation, applying for a job, B1 route and Z route.