Mag je als werkgever medewerkers verplichten om in deze tijd van corona naar kantoor te komen?

Bovenstaande en andere vragen kwamen aan bod tijdens een van de digitale vragenuurtjes die Werkwaardig in coronatijd geeft. Jan-Paul van Zanten, jurist bij Capra Advocaten, en Denise Hunck, HR manager bij Werkse!, beantwoordden arbeidsrechtvragen van founders en partners van Werkwaardig in deze Q&A.

Medewerkers verplichten om in coronatijd naar kantoor te komen? Jan Paul: “Er moet altijd gekeken worden of de werkgever die ‘opdracht’ wel in alle redelijkheid kan geven. Wanneer de werkgever aan alle coronamaatregelen zoals opgesteld door het RIVM voldoet, dan kan hij de werknemer in beginsel verplichten naar kantoor te komen. Het kan natuurlijk zijn dat de werknemer een heel legitieme reden heeft voor de weigering, bijvoorbeeld het behoren tot een risicogroep of bijzondere kwetsbaarheid. Alles moet worden meegewogen.”

Denise vult aan: “Als een medewerker niet naar het werk wil komen, kan er natuurlijk meer aan de hand zijn. Als werkgever moet je dan nagaan of er bijvoorbeeld sprake is van angst en zo ja, of de angst reëel is. Een manier waarop je medewerkers kunt meenemen, is door ze te laten zien hoe de RIVM-maatregelen zijn toegepast. Bijvoorbeeld doordat je al videobellend door het pand loopt en laat zien hoe de regels in de praktijk zijn toegepast.”

Lees nog meer vragen en antwoorden over arbeidsrecht in coronatijd.

Regelingen en subsidies in coronatijd
Regelingen en subsidies specifiek in deze tijd: Robert van Heijningen, coördinator en accountmanager bij Werkse! en Maurice Verschoor, manager werkzoekenden dienstverlening bij UWV, gingen daar op in. Bijvoorbeeld over het eventueel verlengen van een proefplaatsing in coronatijd. Lees meer>

Q&A over begeleiden van medewerkers
De volgende Q&A is in het najaar, met als onderwerp: ‘Begeleiding van medewerkers tijdens corona’. Hein Laakes, manager bij Stichting Stunt (goed voor acht leerwerkbedrijven) en Corine van der Knaap, individueel trajectbegeleider bij GGZ Delfland, geven tips aan de hand van voorbeelden uit hun praktijk. Iedereen kan aanhaken. Meld je aan via info@werkwaardig.nu