Met elkaar in contact

"Wij hebben bij Werkse! allemaal met het coronavirus te maken. En we hebben allemaal zo onze zorgen over de toekomst. Maar er zijn ook grote verschillen tussen collega’s. Want als je bij Assemblage werkt,..." Zo openende directeur Cor van…

Routekaart voor veilig werken in coronatijd

Voor de Werkse! locatie aan de Gantel zijn op basis van de 1,5 meter samenleving de nodige aanpassingen gedaan. Allemaal gebaseerd op uitgebreid onderling doordenken, advies van derden, de richtlijnen van de RIVM en in samenwerking met de arbo…

Klaar voor de anderhalvemeter-samenleving

Het coronavirus raakt ook Werkse!. Enkele collega’s besmet en anderen in quarantaine. Onze medewerkers in vitale beroepen werken door, met inachtneming van alle richtlijnen. De volledige bedrijfsvoering in ons pand is omgegooid om te voldoen…

Eerste 100% elektrische auto

Onze schoonmakers hebben de eerste 100% elektrische auto in gebruik genomen. Zo houden ze ook onze lucht schoon!

Sociaal ondernemen via de BHAG Deal

Méér mensen aan het werk helpen! Dat is waar Delft zich hard voor maakt. Want er staan nog steeds te veel mensen aan de kant. Dat was al zo en door de coronacrisis doen nog meer mensen dan ooit een beroep op de uitkering. Voor Werkse! reden…

Geen verrekening loonkostensubsidie met NOW

Werkgevers die loonkostensubsidie (LKS) ontvangen omdat zij werknemers vanuit de banenafspraak in dienst hebben, kunnen gerust zijn. Er komt geen verrekening van de LKS met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW),…

Werkse! in het AD

Het AD besteedt aandacht aan de plannen van Werkse! om - samen met andere Delftse organisaties – extra aandacht te besteden aan mensen die al lange tijd in de bijstand zitten. Intensieve begeleiding op maat is een van de methodes die we gaan…