In geval je om wat voor een reden niet kan verzenden mail dan naar ontwikkelpunt@werkse.nl of bel 015-2151400 en vraag naar het ontwikkelpunt.