Aanvragen Pensioen

6 maanden voor je officiële pensioenleeftijd ontvang je een brief plus aanvraagformulier van je pensioenfonds PWRI om te regelen dat je je pensioenuitkering uitbetaald krijgt als je officieel met pensioen bent.

Vul dit formulier in, dat mag ook op de website www.mijnpwri.nl.
Stuur het formulier binnen 3 weken terug naar PWRI.

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij het invullen van het formulier?
Dan kun je hiervoor terecht bij de Formulierenbrigade. Zij kunnen je helpen.
De medewerkers van de Formulierenbrigade geven geen pensioenadvies, maar kunnen wel helpen bij het invullen van de formulieren en bij het doorgeven van de keuzes die jij hebt gemaakt.

De Formulierenbrigade is geopend op :
Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur.
Maak eerst een afspraak via telefoonnummer 015 – 760 02 00.

Heb je inhoudelijke vragen over jouw eigen pensioen?
Neem dan contact op met PWRI. De klantenservice is bereikbaar op 045 – 579 63 00.
Of kijk op de PWRI-website

Financieel plaatje

Wanneer je met pensioen gaat verandert er veel op financieel gebied. Het is daarom belangrijk om hier al vroeg aandacht aan te besteden, zodat je van tevoren weet wat je inkomen zal zijn en wat je wel en niet meer kunt doen.
Dit is ook belangrijk wanneer je schulden hebt en je wilt weten of je de betalingsverplichtingen nog wel kunt nakomen als je straks met pensioen bent.

Hoe hoog is mijn inkomen als ik met pensioen ben?
Het inkomen vanaf je pensioen bestaat uit twee delen, namelijk je pensioen van het PWRI en de AOW van het SVB.
Wil je weten hoeveel dit is? Het staat op je jaarlijkse pensioenoverzicht die je krijgt van het PWRI en de hoogte van de AOW kun je bekijken op de website van de SVB. Maar het is veel gemakkelijker en sneller om, met je DIGI-D, in te loggen op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Deze website geeft uitgebreide informatie over het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd en wat je inkomen wordt als je met pensioen gaat.

Iedere inwoner van Nederland die de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op een basispensioen van de overheid via de SVB dat elke maand wordt uitbetaald. De hoogte van de AOW hangt af van jouw situatie.
Woon je bijvoorbeeld samen of ben je getrouwd? Dan ontvang je een ander bedrag als wanneer je alleen woont.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de AOW. Op de website van de SVB kun je de bedragen van de AOW terugvinden.

Heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt, dan ontvang je minder AOW en waarschijnlijk heb je dan ook minder pensioen opgebouwd. Om ervoor te zorgen dat je toch voldoende inkomen ontvangt om te kunnen leven kun je een beroep doen op de AIO. AIO staat voor Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen. Deze kun je aanvragen bij de SVB.

Binnen de cao voor de Sociale werkvoorziening wordt pas pensioen opgebouwd sinds 1990. Daarvoor spaarde je voor de zogeheten Oude Dag Voorziening, de AOV. Per 1 januari 1990 is al het geld dat hiervoor gespaard was, overgezet naar je ouderdomspensioen bij het PWRI. Wanneer je wilt weten of dit bij jou ook het geval is, neem dan contact op met PWRI.

Jouw persoonlijke sitautie
Het bedrag dat je elke maand ontvangt wanneer je met pensioen bent, hangt af van je persoonlijke situatie. Dus niet alleen de hoogte van je salaris vroeger speelt een rol.

Ik ben alleenstaand
Wanneer je alleenstaand bent, ontvang je als je met pensioen gaat standaard je AOW en daarnaast het pensioen dat je bij je werkgever(s) hebt opgebouwd. Misschien heb je naast je eigen pensioen ook een partnerpensioen opgebouwd. Wanneer er geen partner aanwezig/bekend is bij de pensioenverstrekker, heb je de keuze om dit deel van het pensioen ook aan jezelf uit te laten keren en daarom ontvang jij dus een hoger pensioen. Dit heet het uitruilen van je partnerpensioen voor ouderdomspensioen.

Ik woon samen of ben getrouwd
Jij en je partner hebben recht op jouw pensioen dat je door de jaren heen hebt opgebouwd. Overlijd jij eerder dan je partner? Dan ontvangt hij/zij vanaf dat moment partnerpensioen. Wanneer je in Nederland getrouwd bent, wordt je partner automatisch aangemeld bij je pensioenverstrekker. Als je samenwoont of niet in Nederland getrouwd bent heeft jouw partner niet automatisch recht op jouw partnerpensioen. Hiervoor moet je jouw partner aanmelden bij het PWRI. Om je partner aan te kunnen wijzen als partner voor je pensioen, moeten jullie een samenlevingscontract opstellen. Je kunt je partner via de website aanmelden en een kopie van jullie samenlevingscontract sturen.

Ik ben in het buitenland getrouwd
Hoe zit het met mijn pensioen als ik in het buitenland getrouwd ben? Wanneer je in het buitenland getrouwd bent, wordt je partner niet automatisch aangemeld bij je pensioenverstrekker. Hiervoor moet je zelf je trouwboekje of huwelijksakte opsturen zodat jouw partner aanspraak kan maken op jouw partnerpensioen.

Hoe hoog is het partnerpensioen?
Het partnerpensioen is 70% van jouw opgebouwde pensioen. Bijvoorbeeld: je hebt € 1.000, – pensioen per maand. Jouw partner ontvangt dan € 700,- per maand aan partnerpensioen wanneer je komt te overlijden.

Hoe zorg ik financieel goed voor mijn partner?
Kom je eerder te overlijden dan je partner? Dan wil je natuurlijk dat hij/zij goed verzorgd achterblijft. Dit kan door het sparen met een partnerpensioen, maar ook door een goede uitvaartverzekering af te sluiten. Het advies is om dit zo jong mogelijk te doen, omdat de premie dan heel laag is.
Je kunt ook doen als je wat ouder bent, zodat je partner zich bij jouw overlijden geen zorgen hoeft te maken over de kosten van de uitvaart. Meer informatie? Kijk op de site van het NIBUD via www.nibud.nl en zoek op pensioen. Of ga naar www.rijksoverheid.nl en zoek op pensioen.

Aanmelden Nieuwsbrief

U ontvangt dan automatisch de Werkse nieuwsbrief en blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.