Op weg naar je pensioen: vragen en antwoorden

SW-medewerkers kunnen, als zij dat willen, eerder stoppen met werken. Daarvoor is de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) opgenomen in de cao SW. Je kunt twee jaar vóór je AOW-leeftijd stoppen met werken. Later mag ook, bijvoorbeeld één jaar voor je AOW. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een geldige indicatie voor de SW
 • Je bent tenminste 5 jaar bij Werkse! in dienst

Nee. De overheid heeft een maximum bedrag vastgesteld. Voor 2021 is dit € 1847,- bruto per maand bij een full time dienstverband. Als je bijvoorbeeld 80% werkt, krijg je bruto maximaal 80% van € 1.847,-.

Netto bedraagt het inkomen voor een fulltimer ongeveer € 1.700,- . Wat je inkomen precies wordt, moet je met je financieel adviseur bespreken.

Vraag eerst advies aan een financieel adviseur. Werkse! betaalt de kosten van dit financiële advies tot een bedrag van € 500,- (exclusief btw). Als je een adviseur belt, vertel dan duidelijk dat je graag advies wilt over de Regeling Vervroeg Uittreden voor SW’ers. En dat het advies niet meer dan € 500,- mag kosten.
Het kan maximaal 3 maanden duren voordat de RVU-regeling voor jou kan starten.

Vraag aan je leidinggevende het nummer van de kostenplaats. Dat geef je door aan de adviseur. Die kan dat op zijn factuur zetten. De factuur kan hij e-mailen naar inkoop@werkse.nl.

Een financieel adviseur kijkt met jou naar je inkomen nu en straks, als je vervroegd zou stoppen met werken. Ook kijkt hij met jou hoe het zit met de kosten die je moet maken voor huur en dergelijke. Hij kan met je meedenken of je misschien nog spaargeld hebt of dat je je pensioen misschien wat eerder kan laten uitbetalen. Al die verschillende keuzes zet hij voor jou op een rijtje en bespreekt hij met je. Zo weet jij of het voor jou slim is om eerder te stoppen.

Ecclessia/EBC
contactpersoon Jean-Paul van Kempen, 06 – 52 57 29 95
T: 010- 251 12 51
Lichtenauerlaan 202-220 3062 ME Rotterdam
M: info@ebcnederland.nl
W: www.ebcnederland.nl

Prikkl
Contactpersoon Paulien van Gurp, 06 -15 06 42 45
T: 085 – 8000184
Aphroditestraat 37, 5047 TW Tilburg
E: paulien@prikkl.nl
M: klantenservice@prikkl.nl
W: www.prikkl.nl

Altersum
Contactpersoon Ruud Groen, 033 – 467 10 00
Maanlander 14E, 3824 MP Amersfoort
M: info@altersum.nl
W: www.altersum.nl

MijnGeldZaken
Contactpersoon: Rick Wassenaar, 023 – 205 23 67 of 06 – 20 16 46 68
M: info@mijngeldzaken.nl

Dat is niet verplicht, maar wel verstandig. Je gaat er mogelijk in inkomen en/of pensioen op achteruit. Het is dus belangrijk om vooraf te weten hoe je financiële situatie eruit gaat zien. Werkse! betaalt de kosten van dit financiële advies tot een bedrag van € 500,- (exclusief btw).

Stel vooral de vragen die voor jou belangrijk zijn om een besluit te kunnen nemen: doe ik mee aan de RVU of toch maar niet. Een aantal mogelijke vragen daarbij zijn:

 • Hoeveel ga ik er netto precies op achteruit, per maand en per jaar?
 • Als ik eerder stop met werken, bouw ik tijdens die RVU-periode geen pensioen op. Wat betekent dit precies voor mijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen? Daarnaast kan je ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl of www.mijn.PWRI.nl
 • Wat is er mogelijk om tijdens de RVU mijn inkomen aan te vullen door mijn pensioen naar voren te halen? En als ik dat doe, met hoeveel gaat mijn pensioenuitkering dan omlaag?
 • Als ik ga meedoen aan de RVU, hoe zit het dan met mijn huur- en zorgtoeslag?
 • Ik heb ook nog een gedeeltelijke uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid: hoe pakt dat uit bij deelname aan de RVU?
 • Ik zit in de schuldsanering. Kan ik dan wel deelnemen aan de RVU?

Het is niet goed mogelijk om dit in algemene zin te beantwoorden. We raden je aan om deze vraag voor te leggen aan je financieel adviseur.

Het is belangrijk om met je adviseur van tevoren af te spreken dat het advies maar € 500,- mag kosten. Dat is een redelijk bedrag voor het werk dat hij moet doen. Spreek dus schriftelijk af als je adviseur meer kosten moet maken, dat hij dat vooraf aan je meldt. Want als het meer dan € 500,- kost moet jij dat extra bedrag zelf betalen.

Nee, die komen er niet want voorbeeldberekeningen laten de effecten zien van een soort gemiddelde werknemer. Maar in de praktijk pakken de effecten voor elke werknemer weer net iets anders uit. Voor je het weet trek je verkeerde conclusies uit zo’n maatmens-berekening. Dat heeft dus niet veel nut. In plaats daarvan raden we je echt aan om een financieel adviseur in te schakelen: die kijkt naar wat de effecten van deelname aan de RVU voor jou zijn.

Je mag een eigen adviseur inschakelen. Wel is het zo dat de RVU informatie ingewikkeld is en niet iedere adviseur hier verstand van heeft. Overleg eerst even met je werkgever voordat je een andere adviseur benadert dan hierboven genoemd.

Nee, dat kan niet. Je kunt PWRI natuurlijk altijd benaderen met vragen over jouw pensioen en nabestaandenpensioen, maar PWRI geeft geen individueel financieel advies.

Je kunt nu al met je leidinggevende overleggen over de mogelijkheden en of je al financieel advies mag inschakelen.

Nee, je krijgt alleen nog het maandelijkse bedrag van € 1.847,- bruto bij een full time contract.

Nee. Je bouwt tijdens de RVU-periode geen pensioen meer op. Je betaalt ook geen premie meer.

Omdat je 2 jaar geen ouderdoms- en nabestaandenpensioen meer opbouwt, heeft dat natuurlijk invloed op je pensioen- en nabestaandenuitkering. Hoe dat precies voor jou uitpakt, zal eerst uitgezocht moeten worden. Het is één van de redenen waarom wij je dringend aanraden om eerst een financieel adviseur te raadplegen voordat je met de RVU-regeling gaat meedoen (zie hierboven Jean-Paul van Kempen, 06 – 52 57 29 95 / Paulien van Gurp, 06 -15 06 42 45 / Ruud Groen, 033 – 467 10 00 / Rick Wassenaar, 023 – 205 23 67 of 06 – 20 16 46 68).

Heb je WAO dan kan je dat het beste aan je financieel adviseur vragen. Heb je nog geen WIA of andere uitkering dan geldt de hoogte van je inkomen als basis voor de RVU.

Ja, het kan ook korter dan 2 jaar voor jouw AOW-leeftijd. De kortst mogelijke periode om mee te doen is zes maanden voor je AOW.

Nee, dat kan niet. Als je ervoor kiest om deel te nemen aan de RVU, kun je daar niet meer op terugkomen. Je mag wel ergens vrijwilligerswerk gaan doen. Als je twijfelt, overleg dan goed met je leidinggevende en stel je aanvraag voor RVU nog even uit of kies ervoor om korter te gaan werken met behulp van de nieuwe seniorenregeling voor 64 jaar en ouder.

Ja, alle afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde VSO, een vaststellingsovereenkomst. Dit document wordt door jouw werkgever en door jezelf ondertekend.

Nee, dat kan niet. Je moet die dagen opnemen voordat de RVU ingaat. Wat natuurlijk wel kan, is dat je die verlofdagen gebruikt om de RVU-periode wat in te korten.
Voorbeeld: je hebt nog 3 maanden aan verlof tegoed. Dan kun je ervoor kiezen om niet te gaan voor de maximale 24 maanden RVU, maar voor 21 maanden. Dat is meestal financieel iets gunstiger omdat je dan 3 maanden langer je gewone salaris behoudt.

De regeling om eerder te kunnen stoppen met werken, is tijdelijk in de cao opgenomen. Je kunt daarom tot uiterlijk 31 december 2025 met deze regeling meedoen. Het is nog onzeker of een nieuwe regering vanaf 2026 ook weer een regeling maakt om eerder dan je AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken.

Ja. Als je aan een nieuwe baan begint of een eigen bedrijfje start, verlies je het recht op de RVU-uitkering. Je krijgt dan dus geen uitkering meer vanuit de RVU. Doel van de RVU is om mensen de gelegenheid te geven om eerder te stoppen met werken en om zo te kunnen genieten van hun vrije tijd. Of anders gezegd: om eerder met pensioen te kunnen gaan. Vervolgens ergens anders gaan werken, is dan niet de bedoeling.

Ja, dat kun je doen als je een RVU-uitkering krijgt. Maar je mag dan met je vrijwilligerswerk niet meer verdienen dan het de door de belastingdienst jaarlijks vastgestelde bedrag aan vrijwilligersvergoeding.

Ja dat klopt. Daarvoor in de plaats krijg je een RVU-uitkering en hoef je niet meer te werken.

Die vraag kun je het beste bespreken met je adviseur die je helpt met je schulden.

Nee, dat kan niet: als je een WW-uitkering aanvraagt vervalt het recht op het RVU-bedrag.

Het RVU-bedrag wordt dan nog 2 maanden uitbetaald, na de maand van overlijden. Daarnaast hebben jouw nabestaanden uiteraard recht op het door jou bij PWRI opgebouwde nabestaandenpensioen.

Dat kan natuurlijk! Het is een vrijwillige regeling, waarvoor je zelf kiest. Je kunt niet worden gedwongen om deel te nemen.

Seniorenregeling

Ja, zeker wel. De al bestaande seniorenregeling voor 60- en 62-jarigen bestaan ook gewoon nog. Er komt nu alleen een nieuwe mogelijkheid bij. Kort samengevat is de nieuwe regeling in de cao SW:

 • vanaf 60 jaar kun je 1/5 korter werken; dit kost je 7,5% van je loon maar je pensioenopbouw blijft 100%
 • vanaf 62 jaar kun je 1/5 korter werken; je houdt je volledige loon en pensioenopbouw
 • vanaf 64 jaar kun je 2/5 korter werken; dit kost je 7,5% van je loon maar je pensioenopbouw blijft 100%

Ja, dat kan. Je kunt eerst kiezen voor korter werken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheid om vanaf 64 jaar 2/5 minder te werken. Op een later moment kun je dan deelnemen aan de RVU.

Nee, dat heeft geen invloed. Er is afgesproken dat voor de RVU het inkomen telt dat je had vóórdat je gebruik maakte van de seniorenregeling.