RVU regeling

2 jaar voordat je de AOW-uitkering krijgt van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en je ouderdomspensioen krijgt van het pensioenfonds PWRI, kun je gebruik maken van de tijdelijke regeling om eerder te stoppen met werken.

Dit heet de RVU-regeling. Deze regeling loopt tot en met 2025.
Let op: je blijft wel in dienst totdat je officieel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
In plaats van salaris betaalt Werkse! je een bedrag dat bijna hetzelfde is als een AOW-uitkering. Ontvang je nu een salaris dat gelijk is aan het minimumloon? Dan is het bedrag dat je van Werkse! krijgt, tijdens de RVU, bijna gelijk aan je salaris nu.

Wil je weten per welke datum je dat kunt doen?

Vul je geboortedatum in op de website van de SVB www.svb.nl/nl/aow/ aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd en haal er 2 jaar van af. Laat je van tevoren goed informeren! Schakel de hulp in van een financieel adviseur. Werkse! of PWrI kunnen je deze informatie niet geven, de financieel adviseur wel. Hij of zij kijkt naar wat de gevolgen van deelname aan de RVU voor jou zijn.

Wil je meer weten over deelname aan de RVU kijk dan eens hier (Hyperlink naar FAQ RVU regeling

Financieel Advies

Voordat je een besluit neemt over RVU-regeling, is het handig om goed advies in te winnen. De werkgever betaalt de rekening voor het financiële advies, dus vertel aan de financieel adviseur dat de rekening rechtstreeks naar Werkse! gestuurd moet worden.

Niet iedere financiële adviseur heeft verstand van de RVU-regeling voor de SW. Maar deze financieel adviseurs wel. Stel aan de financieel adviseur vooral de vragen die voor jou belangrijk zijn om een besluit te kunnen nemen: doe ik mee aan de RVU of toch maar niet.

Een aantal mogelijke vragen daarbij zijn:

  • Hoeveel ga ik er netto precies op achteruit, per maand en per jaar?
  • Als ik eerder stop met werken, bouw ik tijdens die RVU-periode misschien minder pensioen op. Wat betekent dit precies voor mijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Daarnaast kan je ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl of www.mijn.PWRI.nl
  • Is het mogelijk om tijdens de RVU mijn inkomen aan te vullen met mijn pensioen?
  • Als ik ga meedoen aan de RVU, hoe zit het dan met mijn huur- en zorgtoeslag?
  • Ik heb ook nog een gedeeltelijke uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid: hoe pakt dat uit bij deelname aan de RVU?
  • Ik zit in de schuldsanering. Kan ik dan wel deelnemen aan de RVU?
  • Ik heb een eigen woning. Hoe kan ik blijven wonen of mijn overwaarde het best gebruiken?