Jaarstukken en publicaties

Elk jaar maken wij onze cijfers openbaar in onze jaarrekeningen:

Ook maken wij jaarlijks een Sociaal jaarverslag. Kijk en lees:

Ons personeel ontvangt drie keer per jaar het Werkse! Magazine thuis.

In 2018 bestond de sociale werkvoorziening in Delft 90 jaar. We verzamelden de geschiedenis in het boek: Mensenwerk, 90 jaar het verschil.