Jaarstukken en publicaties

Elk jaar maken wij onze cijfers openbaar in onze jaarrekeningen:

Ook maken wij jaarlijks een Sociaal jaarverslag. Kijk en lees: Sociaal jaarverslag 2019

Ons personeel ontvangt drie keer per jaar het Werkse! Magazine thuis.