Jaarstukken en publicaties

Elk jaar maken wij onze cijfers openbaar in onze jaarrekeningen:

Ook maken wij jaarlijks een Sociaal jaarverslag. Kijk en lees:

Ons personeel ontvangt een paar keer per jaar het Werkse! Magazine thuis.

In 2018 bestond Werkse! (inclusief voorgangers) 90 jaar. We verzamelden de geschiedenis van de sociale werkvoorziening in Delft in het boek: Mensenwerk, 90 jaar het verschil.