Toekomstplannen

Werkse! begeleidt elk jaar honderden mensen vanuit de bijstand naar een baan. Toch staan ook in Delft nog te veel mensen ongewild aan de kant. Mensen die wel willen en kunnen werken, maar die de stap niet weten te maken. Omdat er een mismatch is op de arbeidsmarkt. Of omdat er problemen zijn met taal, gezondheid, schulden, verslaving.
Voor deze mensen spant Werkse! zich de komende jaren extra in, samen met andere hulpverlenende instanties in Delft. Door intensieve begeleiding te bieden en méér passend werk te creëren. Uit verschillende onderzoeken en pilots blijkt dat dat succesvol is:

Tilburg University 
ZonMW 
Ministerie van SZW

Door de handen ineen te slaan en samen te zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning en bemiddeling, willen we het aantal bijstandsgerechtigden in Delft halveren. Blijvend! Want wij geloven dat werk gelukkiger maakt. En gelukkige mensen maken onze samenleving mooier.

Weten hoe we dat gaan doen? En met wie? Lees ons plan.