Missie en visie

Iedereen doet ertoe, en is door werk kansrijker. Daar zijn wij bij Werkse! van overtuigd, en daarom doen wij wat we doen. Werk maakt mensen gelukkiger, en gelukkige mensen maken een samenleving mooier.
Op een betrokken, ondernemende en resultaatgerichte manier begeleiden wij mensen naar passend werk, zodat niemand langs de kant hoeft te staan. Dat doen wij niet alleen. Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met werkgevers en andere organisaties in Delft eo. Met respect voor elkaars kennis, kunde en rol vergroten we de impact die we kunnen hebben op het welzijn van onze doelgroep: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Toekomstplannen

De komende jaren (2020-2023) gaan wij extra inzetten op mensen die al jaren langs de kant staan. Soms spelen er problemen op het gebied van gezondheid, schulden en verslaving. Maar ook een gebrek aan ervaring en diploma’s of een tekort aan passende banen kan de reden zijn dat mensen die wel willen en kunnen werken, niet aan de bak komen. Daar willen wij samen met andere hulpverlenende instanties in Delft iets aan doen. Door mensen intensiever te begeleiden, op zoek te gaan naar nieuwe vormen van ondersteuning en bemiddeling en samen met werkgevers méér passende banen te creëren.

Wilt u weten hoe we dat gaan doen? En met wie? Lees ons plan.

Het is gebaseerd op diverse wetenschappelijke onderzoeken en pilots van Tilburg University, ZonMW en Ministerie van SZW.