Werkse! en de wet

Werkse! draagt bij aan de uitvoering van de Participatiewet. Deze Participatiewet  is in 2015 ingevoerd om méér mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor. Zij krijgen een financiële bijdrage van de Rijksoverheid om mensen te ondersteunen bij het vinden van werk. De gemeente Delft heeft deze taak bij Werkse! neergelegd.

Werkse! probeert zoveel mogelijk mensen aan een passende baan te helpen. Lukt dit niet? Dan is er de bijstandsuitkering. De gemeente beslist daarover en keert de uitkering uit. Werkse! blijft ook dan graag in beeld, om mensen te helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk of een fijne dagbesteding.