Delft Verbindt

Delft Verbindt heeft als missie het verbinden van alle Delftse ondernemers, om vanuit samenwerking te groeien door het bieden van een laagdrempelig en aantrekkelijk platform. Binnen Delft Verbindt hebben ondernemersverenigingen en losse bedrijven zoals Werkse! hun krachten, energie en middelen gebundeld voor de realisatie van dit platform, om en daarmee verbinding in de stad Delft te realiseren. Dit doet Delft Verbindt concreet door twee tot drie keer per jaar een grootschalig event te organiseren. De meest bekende is de ‘Kracht van Delft Verbindt’.

Founders van Delft Verbindt zijn: VNO-NCW Delft, MKB Delft, Stichting Centrum Management Delft, Koninklijke Horeca Delft, Ruitenburg Accountancy & Advies, Rabobank en Werkse!.

Werkse! is o.a. partner geworden omdat we het belangrijk vinden dat sociaal ondernemen met aandacht voor de P van People ook bij werkgevers op het netvlies komt danwel blijft.

www.delftverbindt.nl