Werkse! en de sociale zekerheid

Werkse! is toegerust om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden danwel een passende arbeidsplek te bieden. Met een aantal partijen heeft Werkse! een nauwe samenwerking:

Gemeente Delft
Er is nauw contact met de gemeente Delft waar mensen een aanvraag kunnen doen voor een Participatiewetuitkering (bijstand). Voor het aan werk helpen verwijst de gemeente iedereen door naar Werkse!.

Regiogemeenten
Ook met de gemeenten Midden-Delfland, Rijswijk, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp onderhoudt Werkse! nauwe contacten. De dienstverlening die Werkse! voor deze vier gemeenten uitvoert, is per gemeente verschillend.

UWV
Als iemand zijn of haar baan dreigt te verliezen, kan hij of zij bij het UWV aankloppen voor een Werkloosheidswetuitkering (WW). UWV en Werkse! werken nauw samen om je aan het werk te helpen en houden en zo te voorkomen dat je een beroep moet doen op de Participatiewet.
Verder kunnen mensen met een arbeidsbeperking terecht bij het UWV voor een indicatie. Met een indicatie op zak kan men een beroep doen op allerlei ondersteuning om bij een werkgever aan de slag te gaan.

Re-integratiebedrijven
Om meer mensen aan het werk te helpen werkt Werkse! intensief samen met lokale re-integratiebedrijven, zoals Perspektief, Stichting Stunt, GGZ Doel, Firma van Buiten en Hoeve Biesland. De laatste vier werken ook lokaal samen onder de naam Lekker Bezig.

Maatschappelijke partners
Vaak zijn bij de mensen die Werkse! begeleidt meerdere instanties betrokken. Werkse! heeft zich toegelegd op het aspect werk. Voor aspecten op de andere leefgebieden zoals onderwijs, financiën, huisvesting, welzijn, zorg en dagbesteding. Denk daarbij aan partijen zoals Herman Broerencollege, Laurentius Praktijkschool, ROC Mondriaan, Grotius College, Financiële Winkel, Delftse woningbouwcorporaties, Delft voor Elkaar, Delft Support, GGZ Delfland en partijen zoals de dagbesteding IPSE de Bruggen.