Social return

Social Return houdt in dat overheden, zoals een gemeente, rijk, provincie of waterschap, afspraken over sociale doelen maken met opdrachtnemers van investeringsprojecten. Opdrachtnemers moeten daarbij tenminste 5 procent van de opdrachtsom besteden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiaires.

De gemeente Delft voert een duurzaam inkoopbeleid. De Social Return-regeling is hier een onderdeel van. Het is een regeling om de werkgelegenheid in Delft te bevorderen. Social Return is voor u als opdrachtnemer een uitgelezen kans om maatschappelijk verantwoord ondernemen te vertalen naar uw (bedrijfs)praktijk.

Via Social Return zoveel mogelijk mensen die nog langs de kant staan aan het werk

Waarom Social Return?
De gemeente Delft wil zo veel mogelijk mensen aan het werk helpen. Werkse! geeft hier uitvoering aan. De Social Return-regeling is onderdeel van het duurzaam inkoopbeleid van de gemeente en draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid. Doet u ook mee?

De vraag én de mogelijkheden van de werkgever staan voorop

Adviespunt Social Return bij Werkse!
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen via Social Return bijvoorbeeld werkervaring opdoen, een opleiding volgen of gebruik maken van faciliteiten om hun terugkeer op de arbeidsmarkt te bevorderen. Als de gemeente Delft u een opdracht gunt, wordt u verwezen naar het coördinatiepunt Social Return. Daar ontvangt ondersteuning, advies en begeleiding bij de invulling van uw Social Return-verplichting. Daarbij staan de vraag en mogelijkheden van u als werkgever voorop. Neem gerust contact met op met Tim den Brabander, onze strategisch accountmanager voor Social Return via: 06-14319150 of tbrabander@werkse.nl.