Win-win-win met Functiecreatie

U wilt uw mensen laten excelleren op hun eigen niveau? Meer tijd overhouden voor kerntaken? En u heeft hart voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan kan Functiecreatie uitkomst bieden. Met Functiecreatie kunt u uw organisatie ‘lean’ maken. Dat gebeurt in eerste instantie door het splitsen van taken en functies. Na een gedegen analyse van uw werkprocessen kunt u bijvoorbeeld eenvoudige taken laten verrichten door een nieuwe medewerker. En dan blijkt dat het slimmer inrichten van uw werkprocessen drie keer winst kan opleveren: voor u (hogere productie), voor uw mensen (meer werkplezier) én een kans voor een nieuwe (parttime) medewerker.

Werkse! is expert op het gebied van Functiecreatie.

Wij leveren advies over Functiecreatie in combinatie met menskracht vanuit Werkse!. U kunt bij ons ook ‘los’ advies over de inzet van Functiecreatie inhuren.

Wat is Functiecreatie?
Functiecreatie is het allesomvattende woord voor het anders en efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen. Het gaat daarbij om het afsplitsen of ‘opknippen’ van taken. Uitgangspunt is altijd: optimalisering van de werkprocessen.

Complexe taken scheiden van de eenvoudiger taken: daar draait het om bij Functiecreatie.

Dat ‘lean’ maken van uw organisatie gebeurt op basis van een analyse van de bestaande werkprocessen. Daarbij wordt gekeken of eenvoudige, bestaande taken kunnen worden samengevoegd tot een of meerdere – soms nieuwe – functies. De nieuwe functies worden opnieuw opgenomen in de werkprocessen. En na de herverdeling kan (hoger) geschoold personeel beter worden ingezet voor het werk waarvoor zij specifiek zijn opgeleid. Met grotere arbeidsvreugde als winst. Het levert ook financiële winst op, doordat het aanwezige personeel efficiënter wordt ingezet. Maatschappelijke winst is dat de nieuw gecreëerde functies geschikt zijn voor kandidaat-werknemers met enige afstand tot de arbeidsmarkt.

Functiecreatie = maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wanneer Functiecreatie?
Functiecreatie kan overal worden ingezet. Aanleiding kan personeelskrapte zijn. Soms is de aanleiding een hoog ziekteverzuim, ontstaan vanwege werkdruk. Of doordat relatief hoger opgeleiden (te) vaak eenvoudige taken uitvoeren. Ook voor ondernemers die bewust op zoek zijn naar een slimme invulling van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ kan Functiecreatie uitkomst bieden.

Voordelen op een rij:

  • Hetzelfde blijven doen tegen lagere kosten, of met dezelfde kosten een groter rendement behalen
  • Hoger gekwalificeerd personeel komt meer aan kerntaken toe
  • Daling van werkdruk
  • Meer werkvreugde voor uw personeel
  • Mogelijke verlaging van het ziekteverzuim
  • Oplossing voor personeelsproblemen/krapte nu of in de toekomst
  • Medewerkers met enige afstand tot de arbeidsmarkt zien hun baankans groeien
  • Bijdrage leveren aan MVO door mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden