Re-integratie

een traject op maat

Re-integratie is maatwerk

Uitval van een medewerker? Dat wil je voor zijn!
Een langdurig zieke werknemer, en dan? Een medewerker die toe is aan een ontwikkelslag? Vermoeden van een beperking? Werkse! heeft als geen ander bedrijf ervaring met mensen ontwikkelen en zo nodig op een nieuw spoor zetten. Of het nu gaat om iemand extra vaardigheden bijbrengen of trainen in een competentie. Uw overijverige medewerker leren om beter met grenzen om te gaan, extra taalimpulsen voor een laaggeletterde. Wat dan ook: we bieden altijd op de persoon & situatie aangepast maatwerk. De oplossingen van Werkse! zijn direct aan een werksituaties gekoppeld.

Uw toppers zijn uw grootste risico’s.

Lifetime employability
Uw toppers zijn uw grootste risico’s. Erg betrokken en met veel drive, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, hoge kwaliteitseisen c.q. perfectionistisch. Re-integreren kost geld. Maar langer ziek-zijn kost in vele opzichten meer. Ziek zijn kan een springplank naar gedragsverandering zijn. Mooi als een collega gelouterd en sterker terugkomt! Overigens kan Werkse! ook het traject met het UWV begeleiden.