Gemeentelijke opdrachtgevers

Werkse! verzorgt voor meerdere gemeenten de re-integratie van mensen uit de Participatiewet. Zo voert Werkse! voor de gemeente Delft het volledige traject en de regie op het gedeelte ‘Werk en Participatie’. Voor deze doelgroep is een heel dienstverleningsconcept ontwikkeld, startend met een intake en gevolgd door trainingen, coaching, afstemming met andere sociale partners tot en met matching naar werk via ons onderdeel Werkgeversservicepunt Delft.

Werkse! biedt iedere re-integratiekandidaat een leeromgeving in een concrete werksituatie

Andere partijen zoals de gemeente Midden-Delfland, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp kopen delen van onze re-integratie dienstverlening in. Bijvoorbeeld als het gaat om de uitvoering van beschut werk, werkervaringsplekken en / of werkgeversdienstverlening. 

Onze unique selling points: 

  • Werkse! kan de gehele re-integratie dienstverlening aanbieden van intake tot en met werkgeversdienstverlening
  • Voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief de doelgroep met een arbeidsbeperking.
  • Onze werkleerbedrijven kunnen een leeromgeving bieden in echte werksituaties.
  • Jarenlange expertise. Werkse! is meer dan 90 jaar oud.
  • Werkse! is breed verbonden met zowel het sociaal domein als de werkgeverswereld.