Oefenen.nl

Leertraject via Oefenen.nl

Oefenen.nl is een digitale leeromgeving voor het aanleren van vaardigheden. Zoals werknemers-, taal- en digitale vaardigheden en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. De werkcoach van Werkse! zet een digitaal leertraject uit en deelnemers kunnen daar stap voor stap en in eigen tempo mee oefenen. Via groeien, leren en ontwikkelen kan iemand beter meedoen aan de maatschappij. Zo vergroot men de kans op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.