Taalontwikkeling via een werkervaringsplaats

Een werkleertraject voor laaggeletterden en anderstaligen. Want taalachterstand is een van de grootste drempels om aan een reguliere baan te komen. Via een werkervaringsplaats wordt de Nederlandse taal verder ontwikkeld. De kandidaat is daarbij werkzaam in een van de werkleerbedrijven van Werkse!. De combinatie van een betere taalbeheersing en ruimere (werknemers)vaardigheden vergroten de kans op werk via de reguliere arbeidsmarkt.