VCA-traject voor anders- en minder taligen

Dit traject is bestemd voor mensen die het Nederlands (nog) niet goed machtig zijn. Het is een intensief trainingsprogramma om het diploma Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) te behalen. Bij uitstek geschikt voor mensen met een langere leerweg. Het doel van dit traject is om mensen uit deze doelgroepen via dit VCA-diploma meer kans op duurzaam werk te bieden. Door veel te herhalen en proefexamens te doen, is het slagingspercentage voor deelnemers via Werkse! hoger dan 95%.