Traject naar werk via een werkervaringsplaats

Niet iedereen die in het kader van de Participatiewet moet werken, is daar zonder hulp toe in staat. Een werkervaringsplaats helpt de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. In drie tot negen maanden tijd ontwikkelt een kandidaat-werknemer zowel vakvaardigheden als algemene werknemersvaardigheden. Het zelfvertrouwen en de motivatie van de kandidaat-werknemer wordt versterkt. Daarmee wordt de stap naar regulier werk kleiner.