Coachingsprogramma WerkFit

WerkFit is een coachingsprogramma bedoeld om werknemersvaardigheden te ontwikkelen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Binnen dit programma kan een deelnemer op drie niveaus met een onderwerp aan de slag: makkelijk, gemiddeld of moeilijk. Bij WerkFit gaat het er om dat medewerkers beter leren functioneren met als uiteindelijk doel een grotere kans op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.