Routekaart voor veilig werken in coronatijd

Voor de Werkse! locatie aan de Gantel zijn op basis van de 1,5 meter samenleving de nodige aanpassingen gedaan. Allemaal gebaseerd op uitgebreid onderling doordenken, advies van derden, de richtlijnen van de RIVM en in samenwerking met de arbo adviseur en arbo dienst.

Het garanderen van ieders veiligheid en het tegelijkertijd weer enigszins reguleren van de bedrijfsvoering kan alleen op basis van duidelijke afspraken. Daarvoor geldt bijgaande routekaart. Deze kaart geeft spelregels. Dat gecombineerd met bewegwijzering, schermen, pauzeroosters, desinfecterende handgel maakt dat komende periode de dienstverlening op de Gantel aan kandidaten en opdrachtgevers (weer) meer en meer plaats kan vinden.