Sociaal ondernemen via de BHAG Deal

Méér mensen aan het werk helpen! Dat is waar Delft zich hard voor maakt. Want er staan nog steeds te veel mensen aan de kant. Dat was al zo en door de coronacrisis doen nog meer mensen dan ooit een beroep op de uitkering. Voor Werkse! reden om samen met zeven sociale partners extra aan de slag te gaan. De BHAG Deal biedt werkgevers producten op maat om sociaal te ondernemen en tegelijkertijd hun bedrijf gaande te houden in deze barre tijden.

Doel
Door een ‘buitenschoolse’ aanpak – de BHAG* – zijn eind 2023 zoveel extra mensen aan een baan geholpen dat het aantal mensen dat is aangewezen op een bijstandsuitkering is gehalveerd. Een belangrijke voorwaarde voor het behalen van deze BHAG-doelstelling, is committment van werkgevers. Want zonder werkgevers geen werk! Een BHAG Deal is een afspraak tussen een werkgever en lokale sociale partners. Bedoeling: mensen met een bijstandsuitkering perspectief bieden én samen bijdragen aan een inclusief Delft. Werkgevers zorgen voor de banen. De acht in de BHAG verenigde sociale partners zorgen voor de – desgewenst langdurige – begeleiding die nodig is voor een duurzame match. De BHAG Deal telt mee in de social return.

Vier smaken
De BHAG Deal kent vier smaken. Allemaal producten die sociaal ondernemen in zich hebben maar variëren, bijvoorbeeld in de mate van werkgeversrisico, diensten versus mensen. Alle producten op rij:

  1. Baan voor Talent: creëren van arbeidsplaatsen met jaarcontracten. Medewerker en werkgever krijgen een jaar lang begeleiding. Er is een no-riskpolis voorhanden, mocht de medewerker onverhoopt ziek worden.
  2. Talentenpool: inhuren van medewerkers voor passende taken. Werkse! begeleidt en verloont de medewerkers.
  3. Werk voor Talent: diensten en taken, uitgevoerd door de BHAG-partners. Dit kan op locatie, maar ook bij de partners zelf.
  4. Talentontwikkeling: trainingstraject in opleiding naar een betaalde baan bij dezelfde of een andere werkgever. Werkgever en Werkse! begeleiden de kandidaat. Met de mogelijkheid tot praktijkcertificering.

Meedoen?
Met deze BHAG Deal doen werkgevers aan sociaal ondernemen. De sociale partners van BHAG Delft committeren zich aan de levering; menskracht en specialistische begeleiding. Daarnaast is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere inclusieve werkgevers en kan iedereen onder andere gebruik maken van publiciteit in diverse (sociale) media. Projectleider BHAG Deal werkgevers, Mieke van Egmond: “Meedoen als werkgever met de BHAG Deal betekent: je verbinden. Met commitment vanuit een sociaal hart.”

Meer informatie
Mieke van Egmond, projectleider BHAG Deal werkgevers: mvegmond@werkse.nl | 06 53742081

* BHAG staat voor: Big Hairy Audacious Goal. Vertaald: een (bijna te) groot doel dat ‘jeukt’ en dat je dwingt buiten bestaande kaders te gaan.