SROI bijeenkomst Werkwaardig

Social Return: meer mensen volwaardig en duurzaam aan het werk!

Bottom line gaat social return erom mensen die er minder goed voorstaan kansen te geven op de arbeidsmarkt. Daar zijn verschillende manieren voor. Reden voor een kennissessie over dit onderwerp. Georganiseerd door en met Werkwaardig, het MVO-platform voor ondernemers.

In een megaloods met machines en gereedschap staan koffie, stoelen en beamer klaar. Werkwaardig is voor deze kennissessie te gast bij partner A.H. Vrij in Wateringen. Gastheer is Jan Vrij. Hij vormt samen met zijn zoon de directie van dit bedrijf voor Groen, Grond en Infra. Goed voor ruim 95 vaste medewerkers en tientallen incidentele krachten in het groene hoogseizoen. Men werkt veel voor overheden. Vrij is dan ook gepokt en gemazeld waar het SROI (Social Return on Investment) betreft. Hij vult spreker Jeffrey Merx, coördinator SROI bij Werkse!, dan ook aan met ervaringen vanuit zijn praktijk.

5 of 20%?
Merx: “SROI gaat spelen bij opdrachten vanuit de overheid in het geval van aanbestedingen boven de 250.000 euro. Opdrachtnemers besteden daarbij ten minste 5% van de opdrachtsom aan de inzet van langdurig werkzoekenden, stagiaires of inkoop bij een SW-bedrijf. Een impuls voor de lokale werkgelegenheid. We werken daarbij met bouwblokken, waarbij de verschillende mogelijkheden een bepaald bedrag vertegenwoordigen. De presentatie vertelt daar meer over.” Vrij valt in: “Soms zijn er bedrijven die in de aanbesteding een hoger percentage, tot wel 20%, invullen.” Zo’n hoog percentage is niet realistisch volgens hem. “Dat krijg je nooit ingevuld. Men wil met zo’n hoog percentage meer kans maken. Maar concurreren op arbeid is bij wet verboden.”

Werk uitbesteden en meer
“Liever dan iemand bij ons detacheren, besteed ik werk aan Werkse! uit. Daar is men beter in staat om mensen uit de doelgroep te begeleiden. Onze ploegen zijn er te wisselend voor,” zegt Vrij. Niemand zou daar gelukkig of beter van worden, begrijpen we. En er is veel meer mogelijk. Dat weet ook Thea Lukas, opleidingsmanager van zorgorganisatie Pieter van Foreest, die ook SROI-verplichtingen heeft: “Ga in gesprek. Zoek ook andere mogelijkheden. Wij hebben mensen binnen kunnen halen. Zij zijn met heel veel plezier bij ons aan de slag gegaan en worden opgeleid voor de zorg.” Dat is mooi win-win.

In de nazit stuiten we op een ondernemer en vragen: “Hebben jullie ook te maken met SROI?” “Wij zitten aan de andere kant. Bedrijven kunnen ons inhuren voor catering en lekkere borrelboxen of brievenbusbrownies.” Kan niet missen: dat is iemand van de Firma van Buiten! 

Puntenpuzzel
Vrij is niet blij met het registratiesysteem dat overheden waar hij mee te maken heeft mee werken. “De ene gemeente gebruikt de vragenfunctie in het systeem zeer intensief. Een andere juist helemaal niet, zit je tijden op antwoord te wachten… Ja, ik ben kritisch. Alleen dan kan je verder komen. In Wizzr – het gewraakte SROI-systeem – vul je in je account alles in. Het maken van berekeningen is daar een ingewikkelde en vooral tijdrovende puntenpuzzel. Die vanwege de AVG ook nog eens alleen gedaan kan worden door iemand die inzage heeft in de personeelsdossiers. Doe als gemeente iets aan dit systeem. Ik sta achter de doelstelling van de SROI, maar het moet wel werkbaar zijn.” Dagvoorzitter Mieke van Egmond, projectmanager Werkwaardig, pakt dat aan het eind van de bijeenkomst ook op: “Werkse! gaat niet over de regels, maar wij kunnen vanuit de tips van vandaag de gemeentelijke organisatie voeden,”

Tips
Laatste tip van Vrij: “Geef in het begin van het contact met de SROI-partner al dingen aan. Er is creativiteit mogelijk bij de invulling. Een maatschappelijke activiteit kun je ook opvoeren, partnerschap van dit sociale platform.” En de tip van Merx: “Er kan met SROI meer dan je denkt! Lees hier meer over SROI.”