Werkse! door voor de Werkinnovatie Prijs

Trots! Werkse! is door naar de laatste tien kanshebbers op de Werkinnovatie Prijs van Cedris en Start Foundation. De prijs stimuleert organisaties om nieuwe betaalde banen te creëren voor mensen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Het idee van Werkse! heet Zorg as a service. Het houdt in dat zorginstellingen abonnementen kunnen afnemen voor ondersteunende zorgtaken, zoals wandelen met patiënten of klusjes in en om het huis. Werkse! ‘levert’ dan de mensen om die taken uit te voeren. Veel langdurig werkzoekenden willen namelijk wel in de zorg werken, maar een diploma is er vaak niet. We hebben tot begin december de tijd om het idee verder te ontwikkelen. In januari horen we of we bij de beste drie eindigen en 1 miljoen euro ontvangen om het plan uit te voeren. Hier vind je alle tien finalisten, uit 62 inzenders gekozen: www.werkinnovatieprijs.nl