Werkse! komt naar je toe!


Werkse! komt de wijk in. Aan de Vulcanusweg 281 vind je voortaan Werkse! Voorhof. De extra werkruimte maakt het mogelijk dat iedereen bij Werkse! voldoende afstand van elkaar kan houden. Ook komt hiermee de lang gekoesterde wens uit om aanwezig te zijn in de wijk waar veel van onze kandidaten wonen.

In Werkse! Voorhof zijn al kleine groepjes mensen aan de slag gegaan met assemblagewerkzaamheden. In totaal komen er zo’n vijftig medewerkers te werken. Daardoor is er ook aan de Gantel weer ruimte om te groeien.
Het pand, waar voorheen Perspektief was gevestigd, biedt daarnaast voldoende ruimte voor een deel van onze consulenten. Zij kunnen er werkzoekenden ontvangen voor coachingsgesprekken, trainingen en workshops. Ook kunnen zij vanuit deze plek in de stad mooie samenwerkingen aangaan met het bedrijfsleven en sociale partners. Denk bijvoorbeeld aan gecombineerde inloopspreekuren samen met de Financiële winkel of de woningbouwvereniging.
Op termijn is het de bedoeling om ook andere bedrijven hier werkruimte te bieden. Dat kunnen start-ups zijn, maar ook sociale ondernemingen die graag bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. De medewerkers van Werkse! kunnen (een deel van) de uitvoerende werkzaamheden van deze bedrijven op zich nemen.