Werkse! ondertekent Taalakkoord

Op 7 april ondertekende Werkse! het Taalakkoord. Dit gebeurde tijdens een feestelijk moment bij Werkse! in Den Hoorn. Het certificaat werd door Henry Steffens, manager van het Leerwerkloket Haaglanden, uitgereikt aan Werkse! directeur Cor van der Wel in het bijzijn van Stichting Lezen & Schrijven.

Het Taalakkoord is een netwerk van werkgevers die medewerkers met een taalachterstand helpt. Dit kan bijvoorbeeld via een (digitale) training, taalcoaching of door het aanbieden van verschillende taalklassen. Binnen Werkse! vinden we taal heel belangrijk en zijn we hier al actief mee bezig. Zo geven we taalcursussen binnen ons eigen Taallab aan onze medewerkers en aan mensen met een bijstandsuitkering. Ook gebruiken we heldere en simpele taal naar onze medewerkers met een arbeidsbeperking. Als ambassadeur van het Taalakkoord is Werkse! graag bereid om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere werkgevers. Wij zijn trots dat we ambassadeur zijn van het Taalakkoord!

Op de foto (vlnr): Cor van der Wel, directeur Werkse!, Antoinette de Graaf-Driesen, adjunct directeur Stichting Lezen & Schrijven en namens het Leerwerkloket Haaglanden manager Henry Steffens