Ontwikkelen en opleiden bij Werkse!

Werkse! zet in op ontwikkeling en innovatie

Werkse! investeert vanaf 2022 permanent in de ontwikkeling van medewerkers en werkzoekenden, zodat zij meer wendbaar en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarvoor wordt een derde business unit opgericht onder de naam Innovatie & Ontwikkeling.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen, vindt directeur Cor van der Wel: “De arbeidsmarkt trekt aan en dat biedt veel mogelijkheden voor onze doelgroep. Wij willen ze daar zo goed mogelijk voor toerusten. Niet alleen met diploma’s en certificaten, maar ook met zelfvertrouwen en goede sociale vaardigheden. We zoeken daarbij steeds naar nieuwe partners en methodes. Vandaar ook de naam van de nieuwe business unit: Innovatie & Ontwikkeling. Jiske Kiers is aangesteld als manager. Zij heeft als programmamanager van BHAG Delft en de Zorghub al laten zien dat beide thema’s bij haar in goede handen zijn.”

Ontwikkelen met baangarantie
De huidige afdeling Trajecten & Projecten krijgt als afdeling Ontwikkeling een belangrijke plek in de nieuwe business unit. Hier doen mensen onder begeleiding werkervaring op in de werkleerbedrijven van Werkse! en ontdekken zij waar hun talenten en mogelijkheden liggen.Onder de afdeling Ontwikkeling valt ook het onlangs opgerichte Ontwikkelpunt, dat trainingen en vakgerichte opleidingen aanbiedt aan medewerkers en werkzoekenden. Het Ontwikkelpunt werkt nauw samen met regionale opleidingsinstituten en werkgevers zodat het aanbod goed aansluit bij de doelgroep en de markt. Een flink aantal opleidingen heeft dan ook een baangarantie: heeft de deelnemer de opleiding afgerond, dan wacht hem of haar meteen een baan, bijvoorbeeld als zonnepanelenmonteur of klantcontactmedewerker.

Praktisch en met begeleiding
De Zorghub wordt ondergebracht in de nieuwe afdeling Innovatie. De Zorghub (www.zorghub.nl) leidt mensen op een praktische manier op voor banen bij zorginstellingen en, op termijn, ook bij mensen thuis. De eerste lichtingen zijn al aan het werk bij Pieter van Foreest en Stichting Perspektief. Ook BHAG Delft zal een plek krijgen op de afdeling Innovatie van de nieuwe business unit. BHAG Delft (www.bhagdelft.nl) is een netwerk van tien regionale organisaties die op innovatieve wijze samenwerken om het aantal bijstandsgerechtigden in Delft drastisch te verlagen.

Vragen over de nieuwe business unit, of de onderdelen ervan? Neem contact op met Jiske Kiers: jkiers@werkse.nl of 06-43019176.