uit de bijstand via loonkostensubsidie

Wie helpt u – met loonkostensubsidie – uit de bijstand?

Het afgelopen anderhalf jaar was onzeker voor veel werkgevers. Ook voor veel werknemers en zeker voor de mensen die werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een grotere groep mensen doet momenteel een beroep op een uitkering. Als werkgever al eens van loonkostensubsidie gehoord?

Gelukkig heeft Werkse! in coronatijd veel mensen weer kunnen bemiddelen naar werkgevers in de regio. Voor een grote groep blijft het echter lastig om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Daarom lieten we ons als Werkse! inspireren door goede voorbeelden uit het land. Eén voorbeeld is het op een vernieuwende manier toepassen van loonkostensubsidie. Het gaat dan om subsidie voor medewerkers die al een langere periode niet gewerkt hebben of vanwege een beperking niet volledig mee kunnen komen.

Gegarandeerde loonkostensubsidie
Als werkgever ontvang je in dat geval gegarandeerd de eerste zes maanden loonkostensubsidie (op basis van het minimumloon). De nieuwe medewerker krijgt een normaal salaris. Na een maand of vier wordt er beoordeeld of de ‘loonwaarde’ van de medewerker 100% is, of wellicht lager. Is het lager, dan blijft u loonkostensubsidie ontvangen, waarmee u gecompenseerd wordt in het productieverlies. Als werkgever komt u dan bovendien automatisch in aanmerking voor een ‘no-riskpolis’, een vergoeding van het UWV als de medewerker ziek wordt. Zo snijdt het mes aan twee kanten: u helpt iemand uit de bijstand die gemotiveerd voor u aan de slag gaat én uw organisatie heeft er ook in financieel opzicht baat bij!

Lees hoe Johan, Shirovan, Judith en Sebastian in de bijstand raakten en wat het voor hen betekent om daar – mede dankzij loonkostensubsidie voor de nieuwe werkgever – niet meer afhankelijk van te zijn.

Ook iemand uit de bijstand halen en daar financieel baat bij hebben? Interesse in deze kans? Neem contact op met een van onze accountmanagers via 015-2151400 of wsp@werkse.nl.